AquaMemolux

De digitale TL-dimmer in formaat van een tl-starter.

Meer info...

RedSea

AquaHolland is distributeur van RedSea voor Nederland & België

Meer info...

PH-Redox Stuurapparaat

voor zowel pH- als Redoxwaarden. Kan uitgerust worden met zowel pH electrode als Redox electrode. Voor aansturing en regeling van een magneetventiel, van elke CO2 installatie en van elk merk.

Meer info...
  


KROONAQA®AQUATIM

Levend Phytoplankton voor zeewateraquaria


In de zee vormen kleine plantaardige deeltjes de belangrijkste voedingsbron voor larven en ongewervelden.
Dit zogenaamde phytoplankton bevat de noodzakelijke Eiwitten, Vitaminen, Antioxidanten en Omega-3-vetzuren.
Met AQUATIM komt deze natuurlijke voedingsbron (deeltjesgrootte 2 tot 10 Micron) nu ook binnen handbereik van de zeewateraquaristiek.
AQUATIM is een uitgelezen mengsel van Nannochloropsis, Tetraselmis en Isochrysis in zeewater (zonder nitraat en fosfaat).

Doelstelling van KROON AQA is de productie en verkoop van marine Microalgen en de daaruit te maken stoffen, alsook de ontwikkeling en marketing van de daartoe noodzakelijke technologieën.
KROON AQA heeft Bremerhaven als woonplaats,
een zeestad in het noorden van Duitsland. De kracht van Bremerhaven, een havenstad met een lange visserij geschiedenis,
ligt vooral in de bundeling van meerdere vakgebieden: internationaal bekend zeeonderzoek, modernste levensmiddelentechnologie en gedegen kennis in de verwerking en het transport van zee-producten.
Onze visie is, ons productaanbod van levende organismen in de toekomst verder uit te breiden,
te optimaliseren en onze technologie voor een breed spectrum van natuurvriendelijke processen in te zetten.
Achtergrond informatie voor de handel

Ter aanvulling op de flyer voor uw klanten bieden wij u hiermee nog enige achtergrondinformatie over het produkt AQUATIM. Uit alle natuurweten-schappelijke literatuur volgt onomstreden, dat Phytoplankton als voedingsbron in een zeewaterbiotoop noodzakelijk is.

Verschillende soorten voedingsmiddelen worden in zeewateraquaria gebruikt, maar dat een groot deel van de levende organismen in een rifaquarium microscopisch kleine deeltjes als voeding moeten hebben, is waarschijnlijk een overgroot deel van uw klanten nog onbekend.Wat is Phytoplankton?

Phytoplankton is de verzamelnaam voor microscopisch kleine planten (‚Phyto’), die in de zee zweven (‚Plankton’). Ze zijn fotoautotroof, wat betekent, dat de biomassa uit kooldioxide opgebouwd wordt en de daarvoor benodigde energie uit zonlicht gehaald wordt.
Sommige soorten leven in zeewater, andere in zoetwater. Het belangrijkste verschil tussen de beide biotopen is vooral dat alleen het phytoplankton uit het zeewater de belangrijke meervoudig onverzadigde vetzuren bevat en pigmenten, die vooral de kleur blauw opnemen. Ook vele essentiële Aminozuren worden vooral in zeewaterphytoplankton aangetroffen.
Waartoe dient Phytoplankton?

Eten en gegeten worden, zo is het leven van alledag in de zee. Ergens heeft deze keten zijn begin en dat is de plaats van het phytoplankton. Voor alle levende organismen die zich in deze keten bevinden maakt het phytoplankton de noodzakelijke organische verbindingen. De biochemische rijkdom in de voeding (denk eens aan alle noodzakelijke antioxidanten, vitaminen, essentiële Aminozuren, Omega-3 Vetzuren) worden door het phytoplankton gesynthetiseerd. In de daaropvolgende voedingsketen worden deze stoffen eenvoudig overgedragen. Maar het is niet voldoende deze verbindingen eenvoudigweg als opgeloste chemikaliën in het water toe te dienen. In de natuurlijke situatie worden deze stoffen door het filteren van phytoplankton opgenomen. De filtratiesystemen van de levende organismen kunnen alleen maar microscopisch kleine deeltjes van een bepaalde grootte uit het water opnemen. Op deze wijze is phytoplankton een directe voedingsbron voor holtedieren, sponzen, schelpen, wormen, gorgonen en vele koralen.
Ook de bekende artemia´s, die als voeding voor onze zeewatervissen dienen, filteren phytoplankton en nemen alle hierboven beschreven voedingsstoffen op.
Als gevolg van voeding ontstaan zowel organische als anorganische afvalproducten. Bacteriën breken het organische afval zover af, dat uiteindelijk kooldioxide ontstaat. De anorganische restproducten (stikstof- en fosfaatverbindingen) worden samen met het ontstane kooldioxide door phytoplankton weer ‚gerecycled’ en de voedingsketen opnieuw ter beschikking gesteld. Op deze wijze worden ook in het aquarium de ongewenste nitraten en fosfaten door het phytoplankton verwijderd. Als bonus komt daarbij ook nog zuurstof vrij!Fotosynthetiserende Koralen bezitten toch Zoöxanthellen?

Een groot gedeelte van de energiebehoefte van deze koralen (b.v. Sarcophyton-soorten) wordt weliswaar door de doorgave van suikerpolymeren afgedekt, maar ook dan is de opname van phytoplankton extreem belangrijk voor een stabiele en gezonde groei. Het feit dat phytoplankton een natuurlijke voedingsbron voor niet-fotosynthetiserende koralen is, (zoals bijvoorbeeld Dendronephthya-soorten) staat buiten twijfel.
Waarom zijn Chlorella of Spirulina niet geschikt?

Chlorella en Spirulina zijn overal te verkrijgen, meestal in poeder, vlok- of tablettenvorm. Wanneer je, wat bijna onmogelijk is, deze voedingsmiddelen tot kleine deeltjes (1/100 tot 1/500 milimeter) zou kunnen vermalen, kunnen ze zeker als eiwitbron dienen. Maar alle deeltjes, die te groot zijn en daarom niet opgenomen worden, vormen een bron voor (an)organische belasting van het aquarium. Een doorslaggevend voordeel van zoutwater phytoplankton is verder de aanwezigheid van Omega-3 vetzuren. Een stof, die noodzakelijk is voor het immuunsysteem, voor de ontwikkeling van het zenuwstelsel en de ontwikkeling van een natuurlijke pigmentatie.Beschrijving van de in AQUATIM aanwezige Phytoplanktonsoorten

Isochrysis galbana (T.Iso)
Isochrysis behoort tot de Prymnesiophyceae. Ze zijn ongeveer 5 µm groot (klein) en bezitten meestal een paar flagella, maar geen celwand. Een Isochrysiskweek heeft een goud-bruine kleur. Isochrysis bevat naast DHA ook kleinere hoeveelheden EPA. Isochrysis scheidt een tot dusverre onbekende stof in het water af; dat is een suikerpolymeer met waarschijnlijk anti-virale eigenschappen.

Nannochloropsis oculata
Nannochloropsis behoort tot de Eustigmatophyceae. De cellen zijn rond en erg klein, slechts 2 tot 2.5 µm. Nannochloropsis groeit relatief zonder problemen en heeft een bruin-groene kleur. Als de voedingsstoffen opgebruikt zijn, vormen de cellen sporen. De kleur van de kweek krijgt dan steeds meer een bruine (groen plus rood = bruin) kleur, totdat op het laatst alleen nog maar rode sporencellen over zijn. Ook in dit stadium is Nannochloropsis waardevol, omdat de rode pigmenten een anti-oxiderende werking bezitten. Nannochloropsis bezit vooral EPA als Omega-3 vetzuur.

Tetraselmis suecica
Tetraselmis is een van de zoutwater groenalgen met een grootte van 6 tot 10 µm en bezit de beide Omega-3 vetzuren EPA en DHA. Tetraselmis behoort tot de Prasinophyceae. Tetraselmis scheidt een nog onbekende stof af met vermoedelijk antibacteriële eigenschappen. Tetraselmis cellen kunnen Flagellen hebben of niet.
Bestaan er al ervaringen met AQUATIM?

Joachim Großkopf (kweker en auteur van meerdere zeewateraquaristiek boeken uit Neurenberg) is een van onze vaste klanten. Het Show-Aquarium ‚Atlanticum’ in Bremerhaven gebruikt AQUATIM.
Verder zijn meerdere ervaringen op diverse WEB-sites te lezen, bijvoorbeeld op de Website www.seepferdchenforum.de.De dosering

Uiteindelijk is het belangrijk dat uw klanten niet overdrijven: weinig is vaak beter dan meer, en ons produkt is zo samengesteld, dat met de aanbevolen dosering (1.5 ml per 100 L, het beste iedere dag) een concentratie in het aquarium ontstaat, waarbij de waarschijnlijkheid dat het phytoplankton door de organismen opgenomen wordt groot en het gevaar op overmatige voeding klein is. Afhankelijk van de ervaring kan de dosering na ongeveer 9 weken verhoogd worden, (dan zijn de dieren namelijk gewend aan het eten van het plankton) maar nooit meer dan het 3-voudige.


KOEL BEWAREN EN SCHUDDEN VOOR GEBRUIK.

Informatie op de site van de producent: www.kroonaqa.com

Testresultaten zijn te vinden op: www.meeresaquaristik.de en www.seepferdchenforum.de

Top

1998-2022 AquaHolland
Algemene voorwaarden
Privacy Beleid